REDAKCJA

"Farmacja Polska" - ISSN: 0014-8261

 

Redaktor naczelny – Bożena Karolewicz  farmacja@ptfarm.pl
Redaktor techniczny – Joanna Czarnecka
Redaktor prowadzący - Hanna Plata (kierownik Działu Wydawnictw)
Redaktor statystyczny - Dominik Marciniak
Korekta - Izabela Pranga
 

Adres redakcji: ul. Długa 16, 00-238 Warszawa
Korespondencja w sprawie publikacji: farmacja@ptfarm.pl
 

Komitet redakcyjny

dr hab. Iwona Arabas (Warszawa)
dr Lucyna Bułaś (Sosnowiec)
prof. dr hab. Zbigniew Fijałek (Warszawa)
prof. dr hab. Barbara Filipek (Kraków)
dr Katarzyna Hanisz (Łódź)
prof. dr hab. Renata Jachowicz (Kraków)
prof. dr hab. Roman Kaliszan (Gdańsk)
prof. dr hab. Elzbieta Mikiciuk-Olasik (Łódź)
prof. dr hab. Miquel das Neves Alfonso Cavaco (Lisbona, Portugalia)
mgr Zbigniew Niewójt (Warszawa)
prof. dr hab. Krystyna Olczyk (Sosnowiec)
prof. dr hab. Daria Orszulak-Michalak (Łódź)
prof. dr hab. Jan Pachecka (Warszawa)
prof. dr hab. Janusz Pluta (Wrocław)
prof. dr hab. Wiesław Sawicki (Gdańsk)
dr hab. Agnieszka Skowron (Kraków)
prof dr hab. Małgorzata Sznitowska (Gdańsk)
prof. Lidia Tajber (Dublin, Irlandia)
dr Elwira Telejko (Białystok)
prof. dr hab. Marek Wesołowski (Gdańsk)
prof. dr hab. Anna Wiela-Hojeńska (Wrocław)
prof. dr hab. Witold Wieniawski (Warszawa)
dr hab. Katarzyna Winnicka (Białystok)
prof. dr hab. Andriy Zimenkovsky (Lwów, Ukraina)
dr hab. Agnieszka Zimmermann (Gdańsk)