FARMACJA POLSKA

Informacje ogólne

Farmacja Polska” jest czasopismem naukowym Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego ukazującym się od 1945 r., od roku 2009 jako miesięcznik.

Zamieszcza doświadczalne prace naukowe oraz artykuły przeglądowe z zakresu nauk farmaceutycznych: farmacji stosowanej, technologii postaci leku, biofarmacji, farmakoepidemiologii, farmakoekonomii, toksykologii, farmacji społecznej i historii farmacji. Ukazują się w nim także artykuły na tematy społeczno-zawodowe, recenzje farmaceutycznych wydawnictw naukowych, sprawozdania z konferencji i sympozjów naukowych, działalności instytucji farmaceutycznych i Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, notatki o jubileuszach pracy zawodowej oraz wspomnienia pośmiertne.

 

Przegląd numerów

Pełna lista numerów - zobacz

 

Ważne informacje dla autorów publikujących w „Farmacji Polskiej”

 

Informujemy, że za artykuły nadesłane do czasopisma "Farmacja Polska" pobierana jest opłata w kwocie 500 zł +8% VAT.

Po zaakceptowaniu artykułu do druku, kwotę należy wpłacić na konto Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego:

PEKAO Bank Pekao SA 58 1240 1138 1111 0000 0209 5949

Tytuł przelewu: Za publikację w „Farmacji Polskiej” –  (podać tytuł pracy)Przesyłanie manuskryptu

System redakcyjny to internetowy system zgłaszania manuskryptów i ich oceny. Autorzy przesyłają swoje manuskrypty i śledzą postępy ich oceny w systemie. Aby uzyskać dostęp do systemu redakcyjnego, prosimy o przesłanie manuskryptu poprzez poniższy link:

 

Informacja o liczbie punktów za publikację w "Farmacji Polskiej"

Szanowni Państwo!

Informujemy, że w wykazie czasopism Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego znajduje się "Farmacja Polska", której przyznano za 2019 r. 20 punktów.

Index Copernicus (ICV)"Farmacji Polskiej" za rok 2017 wynosi: 35,97.